ኢትዮጵያ፡ ውጽኢት ፈተና 'ስኮላስቲክ ኣፕቲቲዩድ' ዘጻሪ ኮሚቴ ተጣይሹ

ውጽኢት ተምሃሮ 12 ክፍሊ Image copyright TIKVAH-ETH

ኣብዚ ዓመት መእተዊ ፈተና ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝወሰዱ ተምሃሮ፡ ናይ ስኮላስቲክ ኣፕቲቲዩድ (ሳት) ውጽኢቶም ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ይግለጽ።

እቶም ተምሃሮ፡ እቲ ዝረኸብዎ ውጽኢት ከም ዘይቅበሉዎ ብምግላጽ ቅረትኦም የስምዑ ኣለው።

ቅርታኣ ንቢቢሲ ዝገለጸት ነባሪት ከተማ መቐለ ዝኾነት ተፈታኒት 12 ክፍሊ ዝኾነት ተምሃሪት፡ ዝረኸበቶ ውጽኢት ከም ዘየዕገባ ብምግላጽ፡ ጽቡቕ ውጽኢት ከምጽኣሉ እየ ዝበልኩዎ ፈተና ኣፕቲትዩድ፡ ትሕቲ ትጽቢትና እዩ ኢላ።

"ብኣፕቲትዩድ፡ እቲ ዝሽለም ዝነበረ ንፉዕ ተምሃራይ ከይተረፈ'ዩ ትሑት ውጽኢት ኣምጺኡ ዘሎ። ከመይ ኢሉ ተምሃራይ 6፣ 7፣ 0 ካብ 100 ይረክብ? ኣነ ከም ዝተዳለኹዎን ዝመጽአ ውጽኢትን ፈጺሙ ዝራኸብ ኣይኮነን። ከም ውልቀሰብ ኣነ እዚ ውጽኢት ይግብአኒ'ዩ ኣይብልን" ኢላ።

ተምሃሪት መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ቅድስት ቤዛ ከተማ ድሬዳዋ ብወገና፡ ኣብ ካልኦት ዓይነታት ትምህርቲ ከይተረፈ ቅርታ እንተሃለዋ'ውን ናይ ስኮፕላስቲክ ውጽኢታ ግን ትሕቲ ትጽቢታ ምዃኑ ተረድእ።

"ኣን 35 ካብ ሚኢቲ እየ ረኺበ። ናይ መሓዙተይ'ውን 20ን ትሕቲኡን'ዩ" ክትብል 400ን ልዕሊኡን ዘምጽኡ ተምሃሮ ከይተረፈ ናይዚ ፈተና ውጽኢቶም ትሑት ምዃኑ ገሊጻ።

ሎሚ መዓልቲ ወለድን ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርቲ ሮትቶዳም፣ ብስራተ ገብርኤልን ቤዛን፡ ናብ ቢሮ ትምህርቲ እታ ከተማ ከይዶም ጥርዓን ኣቕሪቦም ሰሚዕና።

ጽቡቕ ውጽኢት ምምጻእ እትኽእል ተምሃሪት ቤት ትምህርቲ ኣባ ገብረሚካኤል ምዃና ዝገለጸት ተምሃሪት ነባሪት ከተማ መቐለ ብወገና፡ ኣብ ካልኦት ዓይነታት ትምህርቲ ንኡድ ውጽኢት ዘመዝገበ ተምሃራይ ሓዊሱ፡ ዳርጋ ናይ ኩሎም መሓዙታ ውጽኢት ፈተና፡ ትሕቲ 20 ምዃኑ ገሊጻ።

"400 ከምጽእ'ዩ ነይሩ ዕላማይን ምድላዋተይን፤ ግን ኣይኮነን። ሕጂ ሸውዓቲኡ ዓይነት ትምህርቲ ዳግም እንተዝርአ ደስ ይብለኒ። ኣይኸውንን እንተይሎም ድማ ኩሉ ተምሃራይ ስለ ዝወደቐ ኣፕቲትዩድ ክርእዩዎ ኣለዎም" ብምባል ኣምሪራ ትዛረብ።

ሕቶም እቶም ተምሃሮ ከም ዝሰምዐ ዝዛረብ ኣካያዲ ስራሕ ኤጀንሲ ፈተናታት ኣቶ ኣርአያ ገ/እግዝኣብሄር፡ እቲ ቅርታ ከም ዝበጽሖ ብምግላጽ ነዚ ጉዳይ ዘጻሪ ኮሚቴ ከም ዝቖመ ገሊጹ።

ሕቶ እቶም ተምሃሮ ነተኣናግድ ኢና ዘለና ዝበለ ኣቶ ኣርኣያ፡ ቅርታ ዘለዎም ተምሃሮ ቅርትኦም ብውልቀ'ውን ከቕርቡ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ።

እቲ ውጽኢት ብኢንተርነት ምዝርጋሕና፡ ዝኾነ ቅርታ ዘለዎ ኣካል ቅርትኡ ንከቕርብ መታን ክጥዕሞ እዩ ዝበለ ኣቶ ኣርኣያ፡ እቲ ናይ መወዳእታ ዝኸውን ብወረቐት ተሓቲሙ ዝወሃቦም ውጽኢት'ዩ ኢሉ።

ብስልኪ፣ ብኣካል ወይ ድማ ብድረገጽ እቲ ኤጀንሲ ቅርትኦም ከቕርቡ ከምዝኽእሉ ብምግላጽ፡ ሕቶ ዘለዎ ሰብ ቁጽሪ መፈተኒኡ፣ ዓይነት ትምህርቲ ኣማሊኡ ከቕርብ ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ