Ruwaandaan baqattoota hedduu Liibiyaatti qabaman ofitti fudhachuufi

Baqattoota buufata baqattootaa magaalaa Tiriippoolii fuuduratti ba'anii jiran Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Baqattoonni bakka itti tursiifamanii jiran Liibiyaa irraa gara Ruwaandaa geeffamuuf jedhu

Ruwaandaan baqattoota Afriikaa Liibiyaa keessatti qabamanii jiran dhibba hedduu ofitti fudhachuuf walii galte.

Waliigaltee baqattoota simachuu kanarra kan ga'an mootummaa Ruwaandaa, Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniiti ejensii dhimma baqattootaa fi Gamtaa Afriikaa gidduuttiidha.

Ibsi qaamoleen kunneen waliin baasan akka jedhutti jalqaba kana baqattoonni 500 ta'an torbee dhufurraa eegalanii xiyaaraan gara Ruwaandaa ni geeffamu.

Gareen jalqaba gara Ruwaandaa geeffamu jedhaman kunneen namoota humna hin qabnee fi daa'imman yoo ta'an isaanis Gaanfa Afriikaa irraati.

Waggaa waggaan baqattoonni biyyoota Afriikaa kumaatamaan lakkaa'aman karaa Liibiyaatiin galaana Meediteraaniyaanii qaxxaamuruun gara biyyoota Awurooppaa imalu.

Kanneen ce'uu hin dandeenye mootummaan mana hidhaa baqattootaa tursiisa.

Yeroo ammaa namoonni 4,700 ta'an gargaarsa hatattamaa kan barbaadanii fi bakka biraatti dabarfamuu akka qaban Dhaabbati Biyyoota Gamtoomanii ibseera.

Ruwaandaan maaliif baqattoota simachuu feete?

Ruwaandaan yeroo jalqabaaf Sadaasa bara 2017 baqattootaaf koolugaltummaa kennite.

Kun kan ta'e erga miidiyaan CNN viidiyoo baqattoota Liibiyaa keessatti akka caalbaasiitti dhiyaatan agarsiisee booda.

Ruwaandaan kaffalameefii baqattoota simachuuf walii galte kan jedhu sobadha jechuun Ministirri Dhimma Baqattootaa biyyattii Germaine Kamayirese haalaniiru.

"Kun gargaarsa namoomaati. Biyyooni Afriikaa hunduu kanan gochuuf karoorsuu qabu. Ruwaandaadhaaf maallaqi kaffalameera kan jedhu irratti walii hin galu'' jedhan.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Baqattoonni 500,000 ta'an Liibiyaa keessatti qabamanii jiru

Baqattoonni erga Ruwaandaa carraa akkamiitu isaan eeggata kan jedhuuf Dhaabbati Dhimma Baqattootaa mootummaa Ruwaandaa waliin hojjechaa jiraachuu ibsi kun eereera.

"Erga Ruwaandaa seenanii booda, kaan gara biyya sadaffaa deemuuf caraa ni argatu, kaan ammoo gara biyysaanii deebi'uu danda'u, kanneen fedha qaban ammoo Ruwaandaadhuma keessa turuu danda'u'' jedha ibsi kun.

Ruwaandaan kanaan dura baqattoota Afriikaa Israa'e jiran kan mootummaan Israa'el gara biyyaatti deebise simachuuf turte kan jedhu haalteetti.

Odeessa kana irratti dabalata