Ogeessi dinagdee olaanaa MM ce'umsaa Sudaaniif filataman

Mr hamdok Image copyright Getty Images

Gamtaan tokkommaa mormitoota Sudaan qondaala UN duraanii Abdallaa Hamdok akka waggoota ce'umsaa sadan dhufaniif ministira mummee ta'un biyyatti oggananiif filatan.

Mr Hamdok oggeessi dinagdee UN'tti Komishiina Dinagdee Afriikaaf aangoosaanii itti aanaa barreessaa kan gadhiisan bara darbe ture.

Manni maree waraanaa biyya bulchaa jiruufi humnoonni Declaration of Freedom and Change (FDFC) waliigaltee qoodiinsa aangoo wayita ce'uumsaa isa dhumaa Sanbata dhufu akka waliin mallatteessan eegama.

Manni maree walabaa kan miseensoota sivilii jahaafi janaraaloota shan hammatu guyyaa itti aanuu kan hundeeffamu yoo ta'u, isatu ce'umsa oggana.

Ministirri mummee isaas kanaan booda kan muudamu ta'a.

bara darbes, Mr hamdok pirezidaantii biyyattii wayita sanaa Omaar al-Baashiriin ministira Faayinaansii akka ta'aniif kan mudamanii turan yoo ta'u, inni fudhachu deede ture, akka AFP gabaaseetti.

Mormiin biyyattiitti erga motummaan Mr Baashir tarkaanfii yeroo attattamaa labsanii booda baatii Muddee keessa eegale.

Isaan boodas pirezidaantichi baatii Ebla mormii waajjira mummee waraanaa fulduratti Kaartuum keessaa yeroo dheeraa tureen booda aangoorra kan buufaman.

''Dr Abdallaa hamdok seenaa biyya keenyaa keessatti yeroo baayyee jabduu taate kana keessatti fiixaan bahiinsa hawwiinaaf.

Kunis yeroo ummannii warraaqsa Sudaan waan garii hawwaa jiruudha, ejjansii oduun Rooyitari akka Waldaa Oggeessoota Suudaan eeruun gabaaseetti.

Gareen oggeessotaa kunis kan mormii biyyatti gutuutti akka babalatu taasisaniidha jedhama.

Oggeessoonni dinagdee biyyatti eejjansichatti akka himaniitti, walitti dhufeenyi gaariin Mr hamdok Gamtaa Afriikaafi UN waliin qaban akka biyyattiin tarree US biyyoota shororkeessummaa deegaru, kan akka liiqaa hinarganneef danqee irraa haqamuuf ni gargaara.

''Innis namoota kanaan dura yaalii taasisan kamu caala attamiin sirnicha keessa darbuun akka danda'amu ni beeka jedhan amana,'' Amiin Haassaan Ahimad

Haala galmee dhunfaa UN isaatti, Mr hamdok xinxala imaammaataafi dinagdee olaanaan muxxannoo waggaa 30 ol qabu.

Akkasumas, digriiwwan heddu dhaabbilee UK olaanoofi Yunivarsitii Kaartuma irra qabu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata