Masrii: Dhukkubsataan Eedsii humnaan hospitaalaa hari'atame

Namicha lafarra harkisaa baafame Image copyright Social Media

Masiriitti dhukkubsataan Eedisii humnaan lafarra harkifamee hospitaalaa akka bahu taasifamuun hawaasicha keessatti dheekkamsa kaaseera.

Qondaaltoonni biyyattii ammoo haala nama osoo dhukkuba Eedisitiif wallaanamaa jiru humnaan akka hospitaalaa bahu taasifamee kanaa ni qoranna jedhaniiru.

Taatee biyyattii kaaba bulchiinsa Ghaarbiyaatti umamee kunis, erga suuraafi warraabbii vidiiyootiin miidiyaa hawaasaarratti gadhiifameen booda komii olaanaa kaaseera.

Suurichiifi vidiiyoon midiyaalee hawaasaarra naannwanis, osoo namtichi umnaan hospitaala Kafr el-Zayat jedhamu, kan magaalaa gudditti biyyattii Kaariyoo irraa fageenya kiloo meetira 100 irratti argamutti lafarra harkiifamuu kan mullisu ture.

Minisiteerri Fayyaa biyyatti hojjattoonni hospitaala kanaa itti gaafatamuu qabaatu jechuun akeekachiiseera.

Isaanis adeemsa sirrii hin hordofnees jedheera.

Dhukkuba HIV fi Eedsiin qabamuun biyya Masirii keessatti baayyee qoollifachuu guddaa qaqabsiisa.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata